Za nami finał Programu Akceleracyjnego Przedsiębiorcze Mazowsze !

Wczoraj, 20 marca w HubHub Nowogrodzka Square odbył się Wielki Finał Programu Akceleracyjnego Przedsiębiorcze Mazowsze nad którym Fundacja Polska Przedsiębiorcza wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pracowała przez ostatnie pół roku.

W trakcie tego okresu, przy współpracy z wieloma ekspertami z dziedziny biznesu, prawa, sprzedaży i marketingu udało się zrealizować kilkaset godzin konsultacji oraz szereg szkoleń i warsztatów, które pomogły uczestnikom w postawieniu kolejnych kroków na drodze rozwoju własnych firm.

Poziom całego Programu był niezwykle wysoki, a wybór dwóch firm, które mają otrzymać nagrody pieniężne – bardzo trudny.

Po długich naradach Jury ogłosiło, że laureatami Programu zostali:
CyberStudio – nagroda w wysokości 10 000 zł !
ACRO Bike – nagroda główna o wartości 25 000 zł !?

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Programu za ich sukces oraz postęp, który poczynili podczas ostatnich miesięcy – to była prawdziwa przyjemność mieć takie zespoły w akceleratorze !

Dziękujemy również wszystkim osobom, które brały udział w procesie realizacji Programu – bez zaangażowania tak licznej grupy osób nie odnieślibyśmy wspólnego sukcesu !

 

 

 

 

Najnowsze posty
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt