EDYTA HRYNIECKACFO BusinessLink i AIP w Polsce

  CFO BL i AIP odpowiadając w za realizację finansowych celów strategicznych oraz budowanie procesów pod kątem poprawy efektywności i rentowności biznesu
  Przez blisko 10 lat związana z branżą farmaceutyczną i FMCG, gdzie zarządzała obszarami badań i rozwoju, finansów, wdrażała i kierowała wieloma strategicznymi projektami
  Od 12 lat zajmuje się doradztwem finansowym oraz doradztwem w zakresie strategii badawczo – rozwojowych dla firm z sektora MSP
  W ramach współpracy z Fundacją AIP nadzorowała i koordynowała projekty europejskie o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł m.in. z działań:

  • „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych” (2.2.1 PO KL)
  • Projekt „Droga do Polski Przedsiębiorczej”, 2009-2015, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2 – umowa z Ministerstwem Gospodarki, w ramach którego stworzony został ogólnopolski ekosystem usług obejmujący sieć 50 inkubatorów przedsiębiorczości i 10 BusinessLinków
  • Projekt realizujący fundusz inwestycyjny AIP SeedCapital – Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.1 PO IG
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.