Wszystkie aktywności dostępne na ekranie komputera

Dzięki nowoczesnym technologiom i rozwiązaniom informatycznym funkcjonowanie przemysłu, handlu czy usług jest dużo łatwiejsze. Odpowiednia instalacja IT umożliwia przeprowadzenie wielu procesów. Oczywiście równie istotna, jak samo działanie sieci czy instalacji, jest kontrola nad właściwym funkcjonowaniem. Monitorowanie aktywności pracowników czy przebiegu rozmaitych procedur w ramach sieci teleinformatycznej usprawnia działanie przedsiębiorstwa na różnych płaszczyznach, od zarządzania po produkcję. Dlatego monitorowanie IT odgrywa tak istotną rolę.

Funkcjonalne oprogramowanie zapewnia skuteczną kontrolę

Okazuje się, że wystarczy dobrze funkcjonujący i zapewniający wiele opcji program, by mieć do dyspozycji efektywny nadzór nad wieloma procesami. Prawidłowe zarządzanie licencjami i infrastrukturą IT oznacza wiele czynności do wykonania. Można kontrolować aktywności pracowników oraz innych użytkowników, którzy mają dostęp do określonych obszarów firmowej sieci. Dzięki temu wiadomo, kto i kiedy zajmował się określoną działalnością w ramach takich czy innych procesów technologicznych i nie tylko. Oczywiście dostępny jest nadzór na żywo, ale też zdalne nagrywanie stanowi ważną opcję, która pozwala prześledzić konkretną aktywność. Zakres kontroli można ustalić dzięki ustawieniom, jakie zapewnia program. Dotyczy to czasu, konkretnego urządzenia czy części sieci, systemu operacyjnego i wielu innych parametrów, do których można ograniczyć wyszukiwanie i sprawowanie nadzoru. Niewątpliwie jest to bardzo przydatna opcja, która ułatwia monitorowanie rozmaitych procesów, by je usprawnić bądź uniknąć ewentualnych awarii czy kłopotów z wydajnością.

Wystarczy program na komputerze

Właściwa kontrola nad różnorodnymi firmowymi działaniami może być realizowana na rozmaite sposoby. Najbardziej komfortowe rozwiązanie oznacza, że sprawuje się ją na miejscu, czyli w siedzibie firmy, dzięki zainstalowanemu programowi. Jest to tak zwany model on premise, popularny i rozpowszechniony w różnych przedsiębiorstwach. Tego rodzaju system rewident pozwala na kontrolowanie wydajności, raportowanie, tworzenie statystyk i wiele innych czynności gwarantujących wysoką jakość funkcjonowania sieci komputerów, urządzeń i innych systemów w firmie, bez względu na charakter działalności czy liczbę zatrudnionych osób. Regularne monitorowanie infrastruktury IT powinno być jednym z kluczowych zadań.