Michał Borowy

  Dr Michał Borowy, wykładowca SGGW, UW oraz Uczelni Łazarskiego. W pracy
  zawodowej zajmuje się teorią i praktyką transferu nowej wiedzy do biznesu.
  W latach 2012-2017 pracował zawodowo na rzecz komercjalizacji wyników
  badań w SGGW, najpierw prowadząc Biuro Współpracy z Gospodarką,
  a następnie w ramach Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW.
  W pracy badawczej koncentruje się m.in. na zjawisku innowacji, działalności
  innowacyjnej przedsiębiorstw (start-up, spin-off), ich otoczeniu biznesowym,
  determinantach skłonności do uruchomienia własnej firmy. Badania w tym zakresie
  realizował również w ośrodkach zagranicznych, w parku nauki Ideon w Lundzie
  (Szwecja) oraz w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym.
  Jednym z efektów jego pracy badawczej było zaimplementowanie autorskiego
  Modelu transferu nowej wiedzy z polskich uczelni przyrodniczych do otoczenia
  gospodarczego do dwóch projektów wdrożeniowych o łącznej wartości ok. 1 mln. euro
  Projekty służyły m.in. wzmocnieniu relacji nauka-biznes, przeprowadzeniu audytu
  technologicznego Uczelni, badaniu kluczowych potrzeb rynku, przygotowaniu oferty
  wdrożeniowej oraz realizacji prac przedwdrożeniowych.

  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Not readable? Change text. captcha txt