Maciej SadowskiSpecjalista ds. transferu technologii i wsparcia innowacji

  Specjalista ds. transferu technologii i wsparcia innowacji. Współtwórca i prezes zarządu Fundacji Startup HUB Poland.

  Z wykształcenia politolog (studia europejskie) i historyk filozofii (filozofia analityczna). W latach 2006-2007 stypendysta na Universität Salzburg (Fachbereich Geschichte und Politikwissenschaft). W latach 2009-2015 doktorant w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz Instytucie Filozofii UW. Nauczyciel akademicki, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Animator przedsiębiorczości i wynalazczości w środowisku talentów naukowych i pionierów innowacji. Współzałożyciel i prezes zarządu powołanej w 2012 r. Fundacji Startup HUB, zajmującej się promocją polskich szans rozwojowych wśród wynalazców i pionierów zaawansowanych technologii na świecie oraz tworzeniem na ich podstawie innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Działacz na rzecz powiązania naukowców polonijnych z polskim rynkiem technologicznym oraz skupienia powiększania potencjału intelektualnego regionu Europy Środkowo-Wschodniej wokół Polski. Aktywista środowiska naukowego i startupowego zajmujący się sieciowaniem inkubatorów, funduszy, parków technologicznych oraz organizacji otoczenia biznesowego i centrów badawczych w wymiarze ponadregionalnym. Od 2014 r. zarządzający funduszu StartVenture@Poland wspierającego rozwój i komercjalizację projektów z obszaru zaawansowanych technologii o potencjale międzynarodowej ekspansji. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Członek Komitetu ds. Nowych Technologii i Innowacji Krajowej Izby Gospodarczej. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Not readable? Change text. captcha txt