EDYTA HRYNIECKACFO BusinessLink i AIP w Polsce

  CFO BL i AIP odpowiadając w za realizację finansowych celów strategicznych oraz budowanie procesów pod kątem poprawy efektywności i rentowności biznesu
  Przez blisko 10 lat związana z branżą farmaceutyczną i FMCG, gdzie zarządzała obszarami badań i rozwoju, finansów, wdrażała i kierowała wieloma strategicznymi projektami
  Od 12 lat zajmuje się doradztwem finansowym oraz doradztwem w zakresie strategii badawczo – rozwojowych dla firm z sektora MSP
  W ramach współpracy z Fundacją AIP nadzorowała i koordynowała projekty europejskie o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł m.in. z działań:

  • „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych” (2.2.1 PO KL)
  • Projekt „Droga do Polski Przedsiębiorczej”, 2009-2015, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2 – umowa z Ministerstwem Gospodarki, w ramach którego stworzony został ogólnopolski ekosystem usług obejmujący sieć 50 inkubatorów przedsiębiorczości i 10 BusinessLinków
  • Projekt realizujący fundusz inwestycyjny AIP SeedCapital – Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.1 PO IG
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Not readable? Change text. captcha txt